Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

RENDEZVÉNYSÁTOR BESZERZÉSE

 
 
 
 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00604 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00604


Projekt címe: Rendezvénysátor beszerzése 


A Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körébe tartozik a város valamennyi településrészét érintő, a lakosság minden korosztálya igényeit kielégítő közösségi, társasági, szórakoztató, szabadidős tevékenységek végrehajtása, ehhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezése, ezáltal biztosítva a térség és a város kulturális fejlesztését. A szervezett rendezvények sokszínűségének köszönhetően a gyermekektől az idősebbekig, az egyedülállóktól a családosokig mindenki megtalálja a kikapcsolódás, szórakozás vagy akár az ismerkedés, kapcsolattartás lehetőségét, ezáltal elmondható, hogy a szervezett rendezvények célcsoportja a város teljes lakossága. További célcsoport a térség gazdasági szereplői, tekintettel arra, hogy a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. elsődleges profilja Bátonyterenye Város és a Bátonyterenyei Járás gazdasági potenciáljának növelése, a térség gazdasági fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódóan programok lebonyolítása. Az észak-magyarországi régió súlyos foglalkoztatási gondjai városunkban is jelentkeznek. Az ipar szerkezetátalakításának hosszú folyamata, a nógrádi szénbányászat jogutód nélküli megszűnése számos család helyzetét lehetetlenítette el, a munkanélküliség mai napig a település legégetőbb társadalmi problémája. Ugyanakkor infrastrukturális területen komoly fejlődés történt. A 21. század elején kialakított ipari parkban egyre több vállalkozás folytatja tevékenységét. A térség gazdasági fejlesztésének előmozdítása érdekében a Nonprofit Kft. több olyan rendezvény megszervezését tervezi, amelyeken a gazdasági szereplők egyidőben egy helyen mutathatják be tevékenységüket, működésük alapjait. Ezen rendezvények egyike a közel jövőben megrendezésre kerülő NÓGRÁD EXPO, ahol a megye gazdasági szereplő jelennek meg. Az ilyen rendezvények alkalmával több rendezvénysátor használata válik szükségessé, mivel a rendezvényen résztvevő társaságok száma, valamint az általuk tevékenységük bemutatásához használt eszközök ezt teszik indokolttá. A társadalmi és szabadidős tevékenységhez kapcsolódóan korábban megtartott rendezvények résztvevői által igényként került megfogalmazásra (elsősorban a nyugdíjasok és gyermekek érdekében), hogy a rendezvények időjárási viszonyoktól független lebonyolítását tenné lehetővé több kisebb méretű rendezvénysátor használata, amelyek együttes alkalmazásával a rendezvény helyszínén több felállítási pont működtetése válna megvalósíthatóvá, ahol több a nagyrendezvényhez kapcsolódó program lebonyolítása történne. Az ilyen típusú programok Bátonyterenye Város Önkormányzatával együttműködve kerülnek megrendezésre, melyeken az Önkormányzat tulajdonában lévő rendezvény eszközök is használatra kerülnek. Az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. közös rendezvényei az eszközök beszerzését követően nagyobb volumenű és magasabb színvonalú programokként kerülnének megrendezésre. Bátonyterenye város több településrészből tevődik össze (Nagybátony, Kisterenye, Szúpatak), ezért a rendezvénysátor beszerzése által lehetőség nyílik arra, hogy a település bármely részén lebonyolíthatóvá válik a gazdaságot élénkítő, a fejlesztést elősegítő program, ezáltal mindig más településrész kerül bevonásra a város gazdasági vérkeringésébe.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00604

Kedvezményezett neve: Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

Projekt címe: Rendezvénysátor beszerzése 

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00604

Támogatás összege: 1 380 850 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Projekt záró időpontja: 2021.12.31.

Támogatás mértéke: 100%