Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

BÁTONYTERENYE KÖZPONTI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Bátonyterenye a 21-es számú főút bővítésére alapozva, dinamikusan fejleszteni kívánja azokat a
lehetőségeket, amelyek a jelenleg még nem elég gyorsan növekvő ipari vállalkozásokat
kedvező helyzetbe hozza, és a területre vonzza. Ennek érdekében az út mellet már üzemelő
ipari park közelében új területeket kíván bevonni iparterületté, és ennek közúti, és egyéb
infrastruktúrával való ellátását kívánja a pályázat útján megvalósítani. Ezek a közmű gerincek és
az úthálózat egy nagy jól megközelíthető zöldmezős beruházásokat lehetővé tevő területet hoz
létre. A projekt sajátossága, hogy a 21-es főút két oldalán jönnek létre a az ipari területek. A
projekt által érintett területek egy részét meg kell vásárolni. Ezek közül 4-6 garázs lehet érintett
2,3 milli Ft-al, a2555 hrsz. teljes területe, mert itt az átmenő út és a keresztező szervizutak,
teljesen szétdarabolják a területet 9 millió Ft, A közmű nyomvonalak területi szolgalmi jog illetve
kisajátítás, 045 hrsz megvétele útnak 3 millió Ft, az érintett területek átsorolása és ezek járulékos
költségei teszik ki a projektet érintő ingatlanvásárlás összegét. Így elkülönülve lesz kialakítva: • a
Zagyva és vasút között térség és • Csengerháza- 21 sz.fkl. út között ipari terület. de a már
üzemelő ipari parkhoz szoros kapcsolódik és a főút mindkét irányába lehetőséget nyújt
iparosításra. Részletesebb műszaki tartalom a Zagyva és vasút közötti térség kialakításáról:
Ellátott ingatlanok: 2557/2, 2557/5, 2557/7, 2557/8, 2556, 2555, 2553/3, 2553/1, 2551/2, 2552
hrsz. Közúti kiszolgálás: 21 sz. fkl. útról a SKODA szalon bejáratáig az ipari park szerviz útja
megépült. Tervezett ipari területek közúti kiszolgálásához az alábbi útépítési munkákat kell
elvégezni: – Ipari park – Kossuth út összekötőút (új vasúti átjáró és új Zagyva híd építésével- kb.
504 m út építése) – Meglévő ipari parki út és tervezett összekötőút közötti hiányzó szakasz (kb.
180 m út építése) – Tervezett összekötőútról 50-50 m hosszú szerviz utak építése a feltárni kívánt
ipari területekre A tervezett útépítésekkel az ipari területek mind a 21 sz. fkl. út felől, mind a
Kossuth út felől megközelíthetővé válnak. Tervezett összekötőút útburkolat szélessége 6,5 m,
szerviz utak szélessége 6,0 m. Az északi területet feltáró szerviz útra egy nagyméretű átereszt
kell építeni az Ivókút patakon. Közterületi parkolók nem épülnek, mivel az OTÉK szerint az
ingatlanokon kell kielégíteni a keletkező parkolási igényeket. Vízellátás: A Zagyva patak melletti
távvezeték a vizsgált terület közelében található, ahonnan a tervezett ipari területek vízellátása
biztosítható. A távvezetékről egy NA100-150 lekötést célszerű megépíteni és megfelelő
szerelvényekkel ellátni. A tervezett vízvezeték az egyes ingatlanok szociális és technológiai
vízigényeit fogja kielégíteni, nagyobb oltóvíz igény esetén helyi oltóvíz tárolót kell kialakítani a
leendő befektetőknek. Szennyvízelvezetés: A tervezett ipari területek közelében az alábbi
helyeken található szennyvíz vezeték vagy szennyvízcsatorna: – A Zagyva patak túloldalán a
patakkal párhuzamosan. – A Kossuth utcában gravitációs szennyvízcsatorna. A két meglévő
szennyvízvezeték kb. egyforma távolságra található, egyik eléréséhez a vasutat, másik
eléréséhez a Zagyva patakot kell keresztezni. Mindkét vezeték elérése kb. hasonló távolságot
jelent, tervezett bekötési költségek is hasonló nagyságúak. Az engedélyezési és kivitelezési
tervek készítésénél közműegyeztetések alapján lehet az optimális megoldást kiválasztani.
Csapadékvíz elvezetés: A tervezett útra és a tervezett ipari ingatlanokra hulló csapadékvizet az
összekötőút mellett elhelyezett árok gyűjti össze és vezeti be a Zagyva patakba, ahol torkolati
műtárgy kerül kiépítésre. Gázellátás: A terület gázigénye a Skoda szalont ellátó középnyomású
vezeték meghosszabbításával, 50 m3/h kapacitás igényre biztosítható. Kiépítendő 450 fm, D63
mm KPE vezeték. Elektromos ellátás: Energiaigényt az elhelyezett 2 db minitrafó biztosítja. Mivel
külterületi utakról van szó, a tervezett utak mentén külön térvilágítás nem kerül kiépítésre.
Tereprendezés: A vizsgált ingatlanok alkalmasak beépítésre jelentősebb földmunkák nélkül is.
Részletesebb műszaki tartalom a Csengerháza- 21 sz.fkl. út közötti térség kialakításáról: Ellátott
ingatlanok: 0352/1, 053/2, 0353, 0354, 0351, 047/4, 047/3, 047/6, 047/5, 059, 060 hrsz. Közúti
kiszolgálás: 043 hrsz-ú 21143 sz. Mátraverebély I. bekötő úton egy új közúti csomópont
kialakításával feltárjuk a tervezett ipari területet úgy, hogy mintegy 650 m szerviz utat építünk ki. A
tervezett szerviz útról az esetleges ingatlanosztás után is bármelyik ingatlan közúti
megközelítése biztosítottá válik. Tervezett útburkolat szélessége 6,0 m, amelyhez kétoldali 1,25-
1,25 m szélességű zúzottkő padka kapcsolódik. A padkán kívül kétoldali nyílt árok készül,
amelyek befogadója egyrészt a 043 hrsz. út útmenti árka, másrészt a 0351 hrsz-ú árok.
Közterületi parkolók nem épülnek, mivel az OTÉK szerint az ingatlanokon kell kielégíteni a
keletkező parkolási igényeket. Vízellátás: A meglévő kányási távvezeték a vizsgált terület
közelében található, ahonnan a tervezett ipari területek vízellátása biztosítható. A távvezetékről
egy NA150 lekötést célszerű megépíteni és megfelelő szerelvényekkel ellátni. A tervezett
vízvezeték az egyes ingatlanok szociális és technológiai vízigényeit fogja kielégíteni, nagyobb
oltóvíz igény esetén helyi oltóvíz tárolót kell kialakítani a leendő befektetőknek. Alternatív
megoldásként a Zrínyi út közelében található távvezeték is felhasználható. A két távvezeték
távolsága közel azonos a tervezett ipari területektől Szennyvízelvezetés: Az ipari terület DK-i
sarkán (terület mélypontján) egy központi átemelőt helyezzünk el, ahová a tervezett ipari
területen összegyűlt szociális szennyvíz beköthető. A tervezett átemelőből nyomott vezetékkel
kötünk a meglévő települési gravitációs szennyvízcsatorna hálózatba a Béke úton található
végaknába. A tervezett nyomott szakasz keresztezi a 21 sz. fkl. utat és a Zagyva patakot.
Csapadékvíz elvezetés: A tervezett útra és a tervezett ipari ingatlanokra hulló csapadékvizet a
szerviz út mellett elhelyezett kétoldali nyílt árok gyűjti össze és vezeti el egyrészt a 043 hrsz. út
útmenti árkába, másrészt a 0351 hrsz-ú árokba. Gázellátás: A terület becsült 50 m3/h gázigénye
az út túloldalán, a Skoda szalonig kiépített középnyomású vezetékről biztosítható. Kiépítendő
760 fm, D63 mm KPE középnyomású vezeték a becsült gázigények kielégítésére. Elektromos
ellátás: Energiaigényt az elhelyezett 2 db minitrafó biztosítja. Mivel külterületi utakról van szó a
tervezett utak mentén külön térvilágítás nem kerül kiépítésre. Tereprendezés: A vizsgált
ingatlanok alkalmasak beépítésre jelentősebb földmunkák nélkül is. A 0351hrsz-ú ingatlan kissé
mély fekvésű, bokros, fás terület, de mivel a vizsgált ipari terület csapadékvíz elvezetésében
továbbra is szerepet játszik valószínűleg nem kerül beépítésre, így a tervezett beépítést nem
zavarja. Jelenlegi állapotában megtartása indokolt.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP)
rendelkezésre állása

TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00008

Kedvezményezett neve: Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

Projekt címe: Bátonyterenye központi ipari terület infrastrukturális fejlesztése

Pályázati azonosító: TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00008

Támogatás összege: 1 204 066 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. 11. 30.